Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-VII-L

URSA

XPS

Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-VII-L


Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny se zhutnělým hladkým povrchem, s velmi vysokou odolností v tlaku. Hrana desky polodrážka, barva žlutá. Pěnidlo CO2, plyn v buňkách - vzduch.

Kód výrobku:

XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
ES certifikát shody: 0672-CPD 51140.04.01

SVT NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
URSA XPS N-VII-L

Oblasti použití


• Zateplení pojezdových, parkovacích a více zatěžovaných obrácených plochých střech nebo zelených střech s extenzivní nebo intenzivní zelení
• Zateplení podlah v průmyslových objektech
• Tepelná izolace dopravních a speciálních staveb
• Vnější tepelná izolace základových stěn a podlah

▲ Rozměry


Tloušťka
[mm]
Tep.odpor
[RD]
Šířka**
[mm]
Délka**
[mm]
Počet ks v balení
[ks]
Obsah balíku
[m2]
Počet balíků /paleta
[ks]
Obsah palety
[m2]
60*1,656151 2655,2571263
80*2,156151 2653,7551245
100*2,706151 2653,0041236
120*3,206151 2652,2531431,50

* Po dohodě.
** Plocha desky je 600 x 1250 mm = 0,75 m².

▲ Technické informace


Technické vlastnosti URSA XPS N-VII-L

ParametrZnačkaHodnotaJednotkaNorma
Deklarovaná hodnota
součinitele tepelné
vodivosti λD
-60 mm: 0,036
80-120 mm: 0,037
W/m·KČSN EN 13164
Pevnost v tlaku (napětí)
při 10% deformaci
CS(10\Y)700kPaEN 826
Dotvarování tlakem
(deformace <2%/50 let)
CC(2/1,5/50)230kPaEN 1606
Třída reakce na oheň-E-ČSN EN 13501-1
Třída tolerance
tloušťky
TT1-EN 823
Rozměrová stabilita
při 90% relativní vlhkosti
a za teploty 70°C
DS(70,90)≤ 5%EN 1604
Rozměrové změny
při 0,04 N/mm2 a 70°C
DLT(2)5≤ 5%EN 1605
Dlouhodobá nasákavostWL(T)≤ 0,7%EN 12087
Navlhavost difuzíWD(V)50 mm*: ≤ 3,0
100 mm*: ≤ 1,5
200 mm*: ≤ 0,5
-EN 12088
Odolnost při střídavém
zmrazování a rozmrazování
po zkoušce dlouhodobé
navlhavosti při difuzi
FTCD1≤ 1%EN 12087
Lineární koeficient
tepelné roztažnosti
0,07mm/(m·K )-
Mezní teploty použití-50 až +70°C-

* Pro mezilehlé hodnoty tlouštěk se hodnota stanoví interpolací

▲ Aplikace / Technické detaily


Izolace plochých střech

Izolace dřevostaveb

▲ Ke stažení


Ceník a produktový katalog

Ceník a produktový katalog URSA

Ceník URSA
PDF 3,1 MB

Technický list

URSA XPS N-V-L

URSA XPS N-VII-L
PDF 0,6 MB

Prohlášení o vlastnostech

URSA XPS N-III-L

▲ Pracovní postup


 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Desky si připravíme k aplikačnímu místu. Izolaci URSA XPS aplikujeme po dokončení hydroizolačních prací (hořáky určené k aplikaci hydroizolačních vrstev nesmí přijít do přímého kontaktu s URSA XPS).

 

Desky pokládáme na suchý a čistý povrch hydroizolačního souvrství. Desky vedle sebe klademe s přesahem cca o polovinu délky.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

Druhou vrstvu desek klademe s překryvem jedné třetiny desek dolní vrstvy tak, aby se žádný spoj přímkově nekryl. Desky klademe se stejnými zásadami jako v kroku předešlém.

 

Pro každý prostup ve střešním plášti je potřeba vyříznout v desce dostatečně velký otvor tak, aby se případný prostup dal jednoduše začistit a zaizolovat především proti zatékání srážkové vody, ale byl i dostatečně tepelně izolován proti únikům tepla.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

 

Aplikace krycí separační vrstvy. Na tu lze aplikovat finální povrch, kterým může být: pojízdná střecha, parkovací plocha, zelená střecha s extenzivní či intenzivní zelení apod.

 

 

 

Obecné rady:

 • Desky URSA XPS je nutné klást na sraz s překládáním spár o 1/2.
 • Spáry vrstvených desek se nesmí krýt, překrývejte je o 1/3 jejich rozměru.
 • Desky aplikujeme těsně k sobě na sraz.
 • Desky URSA XPS je nutné skladovat na rovné ploše.
 • Z hlediska dlouhodobé životnosti chraňte desky proti atmosférickým vlivům. Zakryjte je světlou fólií.
 • Doporučuje se předem ověřit minimální spád hydroizolačního souvrství směrem k vpustím (min. 2 %).
 • Při aplikaci dbáme na to, abychom nepoškodili spodní hydroizolační část.
 • Povrchovou úpravou nesmíme poškodit tepelně izolační souvrství URSA XPS.
 • Povrchová úprava musí technologicky splňovat podmínky aplikace na materiál XPS.
 • Extrudovaný polystyren URSA XPS má vynikající tepelně izolační vlastnosti, je lehký a lze ho aplikovat tam, kde je kladen důraz na nižší zátěž nosné konstrukce.
 • Extrudovaný polystyren URSA XPS má vysokou pevnost v tlaku a nízkou nasákavost. Lze ho proto využít právě ve skladbě obrácených střech.

▲ Podobné produkty